Šolski center Šentjur

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 03/746 29 00

Predaja ključa generacije 2021-2022

Danes so zaključni letniki zaključili šolanje s tradicionalno prireditvijo »predaja ključa...

Glasovanje za naj dijaka ŠC Šentjur

Vljudno vabljeni k glasovanju za naj dijakinjo/dijaka šolskega centra Šentjur.  Glas...

SREBRNI PRIZNANJI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZNANJU MATEMATIKE

V soboto, 23. 4. 2022, je na Gimnaziji Celje – Center

 • RAZPORED ZAKLJUČNIH IZPITOV SPOMLADANSKI ROK

  Petek, 27 Maj 2022 08:06
 • POPRAVNI in DOPOLNILNI IZPITI – 1. rok za zaključne letnike

  Sreda, 25 Maj 2022 09:17
 • Predaja ključa generacije 2021-2022

  Ponedeljek, 23 Maj 2022 15:21
 • POPRAVNI in DOPOLNILNI IZPITI – 1. dodatni rok za zaključne letnike

  Ponedeljek, 23 Maj 2022 14:11
 • Glasovanje za naj dijaka ŠC Šentjur

  Sreda, 18 Maj 2022 07:59
 • SREBRNI PRIZNANJI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZNANJU MATEMATIKE

  Nedelja, 01 Maj 2022 08:33

Oglasi

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJI POKLICNI IN STROKOVNI ŠOLI

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

Kot udeleženci izobraževanja odraslih se lahko v na Srednji poklicni in strokovni šoli Šolskega centra Šentjur izobražujete v naslednjih programih:

2-letni program nižjega poklicnega izobraževanja – NPI:

 • POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaključili osnovno šolo s prilagojenim programom ali tistim, ki so končali najmanj 7 razredov devetletne oz. 6 razredov osemletne osnovne šole.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v vseh 3-letnih programih srednjega poklicnega izobraževanja ali 4-letnih programih srednjega strokovnega izobraževanja.

-          Predmetnik:

3-letni programi srednjega poklicnega izobraževanja – SPI:

 • SLAŠČIČAR

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

-          Predmetnik:

PEK

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

-          Predmetnik:

  GOSPODAR NA PODEŽELJU

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

-          Predmetnik:

 MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

Predmetnik:

 4-letni programi srednjega strokovnega izobraževanja – SSI:

 • KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik:

 ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik :

 NARAVOVARSTVENI TEHNIK

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik:

 2-letni program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (po modelu 3 + 2):

 • KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK PTI

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili enega izmed naštetih 3-letnih programov srednjega poklicnega izobraževanja: kmetovalec, gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, gastronomske in hotelske storitve,kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, vrtnar ali cvetličar.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik:

 ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK PTI

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili enega izmed naštetih 3-letnih programov srednjega poklicnega izobraževanja: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, oskrbnik, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, kmetovalec, gospodar na podeželju, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik oprater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar ali prodajalec z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri prodaji živil.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik:

 POTEK IZOBRAŽEVANJA:

Predavanja niso organizirana. Izobraževanje poteka v obliki samostojnega učenja (samoizobraževanje), zato udeleženci želeno znanje pridobivate sami.

Vse potrebne informacije za pripravo na izpite (obseg snovi, viri in literatura, način in potek opravljanja izpita) dobite na konzultacijah pri učiteljih posameznih splošnih predmetov oz. strokovnih modulov v času njihovih govorilnih ur. Na osnovi konzultacij z učitelji, si priskrbite literaturo. Učbenike in drugo strokovno literaturo si lahko izposodite tudi v šolski knjižnici.

Ko se snov naučite, se dogovorite z učiteljem, kdaj lahko pristopite k izpitu.

Izpitni roki so od septembra do junija vsak zadnji delovni teden v mesecu:

 

IZPITNI ROKI ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:

September

27. 09. – 01. 10. 2021

Oktober

25. 10. – 29. 10. 2021

November

22. 11. – 26. 11. 2021

December

13. 12. – 17. 12. 2021

Januar

24. 01. – 28. 01. 2022

Februar

21. 02. – 25. 02. 2022

Marec

21. 03. – 25. 03. 2022

April

19. 04. – 22. 04. 2022

Maj

23. 05. – 27. 05. 2022

Junij

20. 06. – 24. 06. 2022

 

V dogovoru z učitelji se izpiti lahko izvajajo tudi izven teh rokov.

Na izpite se prijavite na obrazcu Zapisnik o izpitu (DZS 1,49), ki ga dobite v kabinetu organizatorja izobraževanja odraslih.

 Tukaj odprete »PRIJAVNICO NA IZPIT«

 Preden pristopite k izpitu, na blagajni šole poravnate stroške izpita. En izvod dokazila o plačanem izpitu oddate učitelju pred začetkom opravljanja izpita.

Zaključne izpite oz. poklicno maturo lahko opravljate v treh rednih rokih za dijake: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Podrobne informacije o zaključnem izpitu dobite pri tajnici šolske komisije za zaključne izpite, o poklicni maturi pa pri tajnici šolske maturitetne komisije.

 PRIJAVE IN VPIS:

Vpis v izobraževanje odraslih ni vezan na začetek šolskega leta in je možen preko celega šolskega leta do zasedbe prostih mest na osnovi predhodno oddane prijave za vpis, ki jo dobite na tej povezavi:

 

Tukaj odprete »PRIJAVO ZA VPIS« (Word)

                       »PRIJAVO ZA VPIS« (PDF)

 Izpolnjeno prijavo lahko oddate:

-          po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

-          osebno v času govorilnih ur v kabinet organizatorja izobraževanja odraslih

-          po pošti na naslov: Šolski center Šentjur, Natalija Trček – Kovše, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur

 

Prijave za vpis za šolsko leto 2021/22 bomo začeli sprejemati 16.8.2021.

 

Na osnovi prijave vas bomo obvestili o prostih mestih in vam sporočili točen termin vpisa, zato v prijavi obvezno navedite elektronski naslov in telefonsko številko.

Vpis poteka osebno v dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih v kabinetu organizatorja izobraževanja odraslih.

 

Za vpis potrebujete:

-          osebni dokument

-          izpolnjen vpisni list (dobite ga v šoli pri organizatorju izobraževanja odraslih)

-          2 fotografiji za osebni dokument

-          EMŠO

-          davčna številka

-          spričevalo o končani osnovni šoli (fotokopija in original)

   ali

-          spričevala oz. obvestila o uspehu vseh posameznih letnikov srednje šole, če ste že obiskovali katero srednjo šolo (fotokopije in originali)

-          spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. splošni maturi, če ste že uspešno zaključili katero srednjo šolo (fotokopija in original)

-          poročni list (fotokopija in original, velja za poročene, ki so spremenili priimek)

Z nepopolno dokumentacijo vpis ni mogoč.

 

Udeleženec izobraževanja je vpisan, ko odda vso zahtevano dokumentacijo, opravi celoten postopek vpisa in plača vpisnino.

Ob vpisu z udeležencem izobraževanja odraslih sklenemo pogodbo o izobraževanju in za vsakega posameznika izdelamo osebni izobraževalni načrt, v katerem skupaj z udeležencem opredelimo obveznosti udeleženca v tekočem šolskem letu.

Določene že opravljene obveznosti iz že opravljenega izobraževanja se na osnovi zahteve za priznavanje predhodno pridobljenega znanja kandidatom lahko priznajo.

V tekočem šolskem letu morate opraviti vsaj tri izpite, da se lahko v naslednjem šolskem letu vpišete ponovno.

 

CENIK STORITEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH:

vpisnina za šolsko leto – prvi vpis:

220,00 EUR (vključeni 3 ustni izpiti)

vpisnina za šolsko leto – vsako naslednje šolsko leto:

105,00 EUR

predmetni pisni + ustni izpit (matematika, slovenščina, tuji jezik):

35,00 EUR

predmetni ustni izpit in izpit posameznega predmetnega področja pri praktičnem pouku:

30,00 EUR

predmetni izpit posameznega predmetnega področja pri praktičnem poukuv živilski delavnici in kuhinji (slaščičar, pek, pomočnik)

65,00 EUR

dodatna konzultacija – 1 ura:

10,00 EUR

prijava na zaključni izpit ali poklicno maturo:

20,00 EUR

enkratno opravljanje zaključnega izpita – NPI:

75,00 EUR

cena posameznega izpita zaključnega izpita – NPI:

75,00 EUR – zaključno delo

enkratno opravljanje zaključnega izpita – SPI:

115 EUR

cena posameznega izpita zaključnega izpita – SPI:

40,00 EUR pisni + ustni izpit – slovenščina

75,00 EUR – zaključno delo

enkratno opravljanje poklicne mature:

160 EUR

cena posameznega izpita poklicne mature:

40,00 EUR

V ceno izpitov je vključeno:

-          konzultacija

-          opravljanje izpita

-          organizacija in vsi drugi materialni stroški

 

 KONTAKT:

Organizator izobraževanja odraslih: Natalija TRČEK – KOVŠE, univ. dipl. inž. agr.

Govorilne ure: ponedeljek od 10.30 do 11.30

Tel: 03 746 29 14  

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

GOVORILNE URE UČITELJEV:

Skupne govorilne ure: vsak zadnji delovni ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00.

Individualne govorilne ure in kontakti učiteljev:

Tukaj odprete »RAZPORED GOVORILNIH UR UČITELJEV«

Kontakti učiteljev:

Tukaj odprete »SEZNAM KONTAKTOV UČITELJEV«

Učitelji so dosegljivi v dopoldanskem času večinoma v zbornici srednje poklicne in strokovne šole (tel. 03 746 29 16).

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information

Do konca pouka je

Števec obiskov

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes2
mod_vvisit_counterVčeraj2692
mod_vvisit_counterTa teden2
mod_vvisit_counterPrejšnji teden38585
mod_vvisit_counterTa mesec130341
mod_vvisit_counterPrejšnji mesec90119
mod_vvisit_counterVsi obiski14412241

Prevedi stran

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information